ELEKTRON TRADE

Termografie - termovize

  

  Nabízíme profesionální a nezávislý termografický audit. Naším cílem je poskytnout vám komplexní termovizní analýzu v oblasti stavebnictví, průmyslu, nebo elektroinstalací.

Součástí služby je proměření objektu termokamerou a vypracování protokolu, který může sloužit jako podklad pro projekt snížení energetické náročnosti nebo případnou reklamaci provedených prací.
Naší snahou není prodávat produkty či nabízet opravy, ale dodat vám objektivní vyhodnocení a dokumentaci skutečného stavu objektu nebo zařízení a tím šetřit vaše investice i provozní náklady.

Pomocí termovizního měření můžete:

- měření úniků tepla a diagnostika zateplení budov
- vyhledat chybějící, vlhkou nebo poškozenou izolaci
- zkontrolovat montáž a seřízení oken
- odhalit místa s rizikem kondenzace vlhkosti a růstu plísní

- lokalizace vodovodních,teplovodních,odpadních rozvodů skryté pod omítkou
- průmysl-el.rozvodny, přetěžované rozvody elektroinstalace
- fotovoltaika- kontrola efektivnosti - revize FVE panelů
- řešit problémy s teplovodními, chladírenskými a klimatizačními rozvody
- rozpoznat špatné elektrické spoje, přetížené okruhy, a jiné elektrické nerovnováhy

 Na základě zjištěných a zdokumentovaných závad jsme schopni dodat znalecké a expertní posudky pro soudní spory a řešení sporů mezi jednotlivými účastníky výstavby.

Velký rozvoj využívání fotovoltaických systémů k výrobě elektrické energie v posledních letech má za následek rozdílnou kvalitu komponent i instalačních prací. Procento vadných panelů udávané výrobcem (cca 2-5%) je násobeno neodbornou montáží a manipulací při instalaci a dopravě.
Termovizním měřením je možné odhalit riziková místa z hlediska výkonu celé elektrárny, životnosti jednotlivých komponent a bezpečnosti provozu.Vadné sektory na fotovoltaických panelech se vyznačují zahříváním a místo výroby dokonce elektrickou energii spotřebovávají. Zároveň se se zvyšující teplotou výrazně snižuje životnost celého panelu. Obecné pravidlo v elektrotechnice udává, že se při nárůstu teploty o 10°C nad provozní teplotu udávanou výrobcem se snižuje životnost zařízení o 50%.
Dalším rizikovým místem jsou spojovací body, kde ve venkovním prostředí může dojít k uvolnění a zvýšení přechodového odporu z důvodu přehřívání spoje. Takový spoj je kromě ztrát nebezpečný i z hlediska požární prevence. Vzhledem k problematickému hašení požárů fotovoltaických systémů a jejich umístění často například na střechách je tato problematika velice podceňována.

Termovizní diagnostika je ideálním řešením rychlé, spolehlivé a levné diagnostiky závad bez nutnosti zařízení odpojovat či omezovat výkon při měření. Zároveň je možné detekovat závady s předstihem a řešit opravy v rámci pravidelných nebo mimořádných odstávek najednou, což má za následek výrazné snížení nákladů na údržbu i celkový provoz.

Termovizní protokol je využíván jako přímý podklad pro reklamaci zařízení, přináší zvýšení výnosu po celou dobu provozu, zvyšuje životnost a bezpečnost provozu fotovoltaických systémů.

 Nahoru