ELEKTRON TRADE

Protipožární signalizace

Elektronická požární signalizace  - EPS,  elektronické požární hlášení - EPH

Požární ochrana a elektronické systémy k tomuto účelu nabízené, jsou dnes již nedílnou součástí systémů k ochraně majetku a osob před ohněm a kouřem. Od roku 2009 je instalace systémů EPS povinná podle Sbírky zákonů 23/2008 do všech novostaveb.

V případě sloučení EPS (EPH) systému  s EZS zabezpečovacím systémem, snížíme náklady na takový systém na minimum.

Chraňte své zdraví, životy nejbližších a svůj majetek!!!

Po provedené  instalaci systému zajišťujeme záruční lhůtu  min.36 měsíců, 24 hod. servis a pravidelné kontroly v 6-12 měsíčních intervalech.
 Nahoru