ELEKTRON TRADE

Docházkové systémy

 

 Systémy kontroly vstupu umožňují spolehlivé sledování, evidenci a řízení průchodů osob, eventuelně průjezdu automobilů prostřednictvím snímačů a přístupových mechanismů (turniket, závora,). Pomocí těchto systémů chráníte hmotný i nehmotný majetek firmy, získáváte přehled o pohybu pracovníků po areálu a kontrolujete přístup ke chráněným firemním informacím.V kombinaci se zabezpečovacím  a kamerovým systémem dostáváte objekt pod velikou kontrolu s dokonalým záznamem pro  zpětně  vyhledání událostí.

 

Modifikace těchto systémů na :
                Docházkový  - SW podpora pro evidenci docházky a výpočet odpracovaného času

                Obchůzkový – SW podpora pro kontrolu fyzické ostrahy na objektech a jejich pravidelných obchůzkách

 

Systémy pak dělíme podle použitého kontrolního média na kontaktní (čipy, karty), bezkontaktní (karty, přívěsky), biometrické (otisk prstu, oční duhovka,sítnice,otisk ruky, podpis, hlas, atd. )Nahoru